Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

Εκκλησιαστικό Αγιολόγιον

Τὸ παρὸν Συναξάριον προέρχεται ἀπὸ τὸ βιβλίον «Ἁγιολόγιον
τῆς Ὀρθοδοξίας», ποὺ συνέγραψε ὁ Χρῆστος Τσολακίδης.


http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/agiologion/